Bas10 o PP

 

 

Utvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

Bas10 + Positionsplattan = Sant

 

Tag ett större papper t ex A2 eller 50cm x 70cm. Dra fem linjer! Se bilderna!

 

 

 

 

Läs o lägg tal i Positionsplattan!

Lägg sedan motsvarande tal med Bas10.

 

 

 

Lägg ett tal i Positionsplattan och Bas10.

 

 

 

 

Multiplicera med t ex 10.

 

 

 

 

 

 

Lägg det nya talet i Positionsplattan och Bas10

Bas10 och Positionsplattan kan du köpa av Lär & Lek i Malmö, som är specialister på laborativa läromedel.

Finns även att beställa hos Läromedia Webbshop.

Alla elever ska ges möjligheten att förstå matematikens grunder!

_____________________________________________________________________________________________________________

E-mail: christer.jennemyr@cjpedagog.se Tel: +46705536302