DemobesökUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

Jag kommer gärna ut till din skola och visar Positionsplattan och/eller TrioMath. Kostar så klart inget. Upplägget kan vara att intresserade lärare träffar mig på era villkor vid en tidpunkt och plats på skolan som passar er bra. Jag kan även träffa en liten elevgrupp, tre - fem elever, tillsammans med läraren, för att genomföra en minilektion.   Vi behöver ha ca en halvtimme att tillgå. Jag kan i nuläget tänka mig att resa inom en tio till tolv mils radie från Kalmar.

Välkommen att kontakta mig och föreslå tider som passar Er!


Christer Jennemyr

CJ Pedagog

Visionsvägen 33

393 60 Kalmar

Sweden

E-post: christer.jennemyr@cjpedagog.se

 eller           christer.jennemyr@gmail.com

 

   

Tel: 0705536302

   

 Demobesök på din skola!