Bas10 o PPUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

Bas10 + Positionsplattan = Sant


Tag ett större papper t ex A2 eller 50cm x 70cm. Dra fem linjer! Se bilderna!

Läs o lägg tal i Positionsplattan!

Lägg sedan motsvarande tal med Bas10.
Lägg ett tal i Positionsplattan och Bas10.

Multiplicera med t ex 10.Lägg det nya talet i Positionsplattan och Bas10

Bas10 och Positionsplattan kan du köpa av Lär & Lek i Malmö, som är specialister på laborativa läromedel.

Finns även att beställa hos Läromedia Webbshop.

Alla elever ska ges möjligheten  att förstå matematikens grunder!