POSITIONSPLATTANUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

POSITIONSPLATTAN.Positionsplattan är ett laborativt läromedel av högsta kvalité och tillverkat av trä. Att med handen känna och plocka med sifferbrickorna och förflytta dem i spåret, ger en extra dimension till inlärningen.


Med positionsplattan kan man lätt och enkelt visa hur det fungerar, när man t ex multiplicerar eller dividerar heltal såväl som decimaltal med 10, 100 eller 1000. Läs mer.  Se filmen.


Man kan lätt öka förståelsen för siffrors värde i positionssystemet. Lägg talet 368,75. Vilken siffra visar hundradelar? Vilken siffra visar tiotal? Se filmen!


Vilket värde har siffran 2 i talet 328,5. Lägg talet  i Positionsplattan. Läs av. Man kan också täcka över texten på plattan med en pappersremsa och öva på orden.


Vilket tal får du om du byter plats på tusentalssiffran och tiondelssiffran i talet 4529,5?


Läs och lägg tal. Läs mer i lärarhandledningen nedan.


Räkna med tiopotenser.

5 x 103.   8,5 x 10-2. Se lärarhandledning.


Läromedlet består av följande delar: 1 st positionsplatta, 5 st sifferbrickor av varje siffra 1 – 9, 10 st nollor och 5 st tomma brickor.


Positionsplattan säljs och marknadsförs av Lär & Lek i Malmö, som är specialister på laborativa läromedel.


I Kalmar kommun med grannkommuner kan även CJ Pedagog kontaktas för inköp av Positionsplattan.


Se även Läromedias nyhetsbrev

från augusti 2014. "En liten revolution inom mattevärlden!"


NCM, nationellt centrum för matematikutbildning, vid Göteborgs Universitet skriver i mail den 1 okt 2014 bl a  ” Jag och en kollega har ägnat en stund åt den och vi är positiva. Som vanligt handlar det ju inte om materialet i sig utan hur man använder det och vi ser stora möjligheter att använda plattan i en välstrukturerad undervisning. Visst kan en elev som ren färdighetsträning sitta ensam med plattan, lösa givna uppgifter och skriva ner svar, men vi känner oss säkra på att plattan bäst kommer till sin rätt om den används som underlag för samtal och resonemang.

Ett extra plus är att plattan är i trä. Det kändes gott att hantera bitarna och plast finns det så det räcker ändå :-) ”


Lärarhandledning utan kostnad!

Du som har köpt eller funderar på att köpa Positionsplattan hos oss eller Lär & Lek i Malmö, kan utan kostnad få lärarhandledningen med arbetsuppgifter, facit, tips och idéer.

Beställ via vår epost, så sänder vi det digitalt till dig. Eller ladda hem här! 


Ladda hem infobladet om Positionsplattan!

Alla elever ska ges möjligheten  att förstå matematikens grunder!

Automatisera tabellerna! Se vår spännande mattespelsapp Space Math Hero.