MatteuppgifterUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

Exempel på matteuppgifter och svårighetsnivåer.


Den lättare nivån kallas för Menig och har en lampa tänd på instrumentpanelen. Här börjar uppgifterna med addition och subtraktion inom talområdet 0 – 5. Till en början finns inga tiotalsövergångar, men de dyker upp lite senare. Talområdet ökar sedan succesivt med additions- och subtraktionsberäkningar. Även tiokamrater och hundrakamrater övas. Tal upp till 1000 som adderas eller subtraheras med ental finns. Från planet 5 kommer uppgifter med multiplikation. Först ut där är tabellerna 2, 5 och10. Division  med 2 och 5 finns med ett par planeter senare. Alla multiplikations- och divisionstabeller upp till 10 x 10 och 100/10 övas.

Övningarna varieras  bl a så här

1 + 4 = ?      ? + 3 = 5      1 + ? = 5      ? = 3 + 2       5 = ? + 2

4 – 2 = ?      ? – 1 = 3      4 - ? = 1       ? = 4 – 2       2= 4 - ?

5 * 3 = ?      ? * 3 = 15     5 * ? = 15     ? = 5 * 3       15  = ? * 3

12 / 4 = ?     ? / 4 = 3     12 / ? = 3       ? = 12 / 4      3 = ? / 4Den lite svårare nivån kallas för Sergeant och har två lampor tända på instrumentpanelen. Här börjar uppgifterna med addition och subtraktion inom talområdet 0 – 7. Till en början finns inga tiotalsövergångar, men de dyker snart upp. Talområdet ökar sedan succesivt med additions- och subtraktionsberäkningar. Tal upp till 100 som adderas eller subtraheras med och utan tiotalsövergångar dyker upp. Addition och subtraktion med tiotal och hundratal förekommer. Hundrakamrater övas. Från planet 3 kommer uppgifter med multiplikation. Först ut där är tabellerna 2, 5 och10. Division  med 2 och 5 finns med ett par planeter senare. Alla multiplikations- och divisionstabeller upp till 12 x 12 och 144/12 finns med.. Enkla beräkningar med decimaltal som ger heltalssvar förekommer t ex 1,2 + 0,8  13,5 – 7,5. Även begreppet del av 50%, ½  och 0,5 samt 25%, ¼ och 0,25 övas med enkel huvudräkning.

Övningarna varieras som visas vid Menig.


Den svåraste nivån kallas för Överste och har tre lampor tända på instrumentpanelen. Här börjar uppgifterna med addition och subtraktion inom talområdet 0 – 10. Tiotalsövergångar finns med direkt. Talområdet ökar sedan succesivt med additions- och subtraktionsberäkningar. Tal upp till 1000 som adderas eller subtraheras med och utan tiotalsövergångar dyker upp. Addition och subtraktion med tiotal och hundratal förekommer. Från planet 3 kommer uppgifter med multiplikation. Först ut där är tabellerna 2, 5 och10. Division  med 2 och 5 finns med från nästa planet. Alla multiplikations- och divisionstabeller upp till 12 x 12 och 144/12 finns med. Enkla beräkningar med decimaltal som ger heltalssvar förekommer t ex 1,2 + 0,8   8 * 0,5   6/0,2. Även begreppet del av som 50%, ½  och 0,5; 25%, ¼ och 0,25 samt 75%, ¾ och 0,75 övas med hanterbar huvudräkning.

Övningarna varieras som visas vid Menig.
Vårt nya mattespel lanserades under Matematikbiennalen i Karlstad 28 till 29 januari 2016!

Läs om våra besökares intressanta kommentarer!