Tips o trix till TRIOMATHUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

Ostrukturerade tips o trix till vårt mattespel TRIOMATH.

 

Köp premiumversionen för bara 20 kr och slipp reklamen mellan spelomgångarna och få bonusrutorna Eld och Vatten

.

Här kan du ladda hem en utförlig instruktion!
Tävlingsmomentet ligger bl a i att hamna intill redan erövrade rutor för att få extra poäng. Du försöker då hitta en beräkning som gör att du hamnar på  önskad ruta. Just denna process med att vända och vrida på din beräkning förbättrar din huvudräkningsförmåga.


Du har säkert märkt att man kan byta position på korten genom att dra dem till önskad plats. Kan ibland vara nödvändigt för att få till en korrekt beräkning enligt prioriteringsreglerna.


När spelet är igång syns två symboler svagt högst upp till vänster. Med pilarna kan du hoppa över din omgång i spelet och med kugghjulet når du inställningar och kan t ex avbryta pågående spel.


De gula bonusrutorna ger dig dubbla poäng d v s 100 p, dessutom i vanlig ordning de extra 10 poängen för varje ruta som gränsar till den.


Tar du en Eldruta (röd), så bränner den bort allt runt sig, både dina och motståndarnas poäng på de rutor som gränsar till den röda.


Tar du en vattenruta (blå), så sköljer vattnet bort de erövrade rutorna, men du får poäng som vanligt.


Det ger inga extra poäng att hamna intill bonusrutor. Extra poäng, 10 p för varje gränsande ruta, får du alltid när du hamnar intill redan erövrade rutor.


När flera spelar, markeras aktuell spelare tydligt i resultatlistan.


Har du möjlighet att koppla upp din iPad till en TV eller smart-board, när man spelar flera spelare på en iPad, så kan de övriga i gruppen lättare följa med under medspelarnas omgångar. Då räknar de även när det inte är deras tur...så det kan bli mycket räknande.


Om du väljer ” KORT 1 – 10” att vara ”PÅ”, så blir det lite enklare beräkningar för t ex de yngre barnen.


Apropå yngre barn..spela utan parenteser med dem. Du väljer bort dem i menyn, när du startar nytt spel.


När du har ”FÖRSÖK: TVÅ” inställt, kan du av misstag eller felräkning hamna på en inte korrekt beräknad ruta  och ändå har ett försök kvar.


När ”SVARSHJÄLP:PÅ” är inställd ser du under spelets gång din beräkning med svar och kan  sedan trycka på rätt ruta. Det är en pedagogisk finess att kunna se hur beräkningen tar sig ut i skriven form.


När ”SVARSHJÄLP:AV” är inställd ser du inte beräkningen förrän du tryckt på rätt ruta, vilket ger lite mer tävlingsmoment. Det är en pedagogisk finess att även i efterhand kunna se hur beräkningen tar sig ut i skriven form.


Avbryt pågående spel genom att klicka på kugghjulen högst upp till vänster. Du når då menyn för inställningar.


När du spelar ensam på tid hamnar du på  topplistan, som tillhör just din iPad. Tiden rullar på medan du tänker, så det gäller att vara snabb och ta många rutor. Denna spelform gör dig snabbare och effektivare i huvudräkning.


Vid ensamspel går det inte att passa en omgång. Har du kört fast, får du svara fel två gånger och för att komma vidare. Du tappar 50 poäng, men det är det oftast värt.


Beräkningar som ger ett negativt tal kan inte användas för att erövra en ruta.